Gabinet Okulistyczny

prof. PUM, dr hab. n.med. Monika Modrzejewska

specjalista chorób oczu

Badania i leczenie wcześniaków

 • Badania okulistyczne wcześniaków
 • Diagnostyka i leczenie retinopatii wcześniaków
 • Badania profilaktyczne noworodków i niemowląt

Okulistyka dziecięca

Badania profilaktyczne i leczenie zachowawcze schorzeń oczu u wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci starszych:

 • Badania komputerowe refrakcji oka
 • Leczenie niedowidzenia
 • Leczenie zeza
 • Ultrasonografia oka
 • Dobór okularów

Badania OCT

OCT (optyczna koherentna tomografia) wysokiej rozdzielczości umożliwiająca obrazowanie dna oka oraz wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych. Jest to bezinwazyjna i szybka metoda, porównywana do histologicznej oceny badanej tkanki.

Jako jedyni w Szczecinie dysponujemy nowoczesnym aparatem  SOCT- REVO FC, który otrzymał za swoją innowacyjność nagrodę Award of Excellence w kategorii sprzętu konsultacyjnego.

Badanie trwa jedynie 3 sekundy, a można je wykonywać bez stosowania kropli rozszerzających źrenicę!

OCT może być wykonywane również u dzieci i u kobiet w ciąży.

Wykonujemy:

 • zdjęcie dna oka — fotografia 45o siatkówki, nagrywana na płytę CD
 • OCT plamki żółtejmapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki, analiza RNFL + GCL + IPL
 • OCT zmian barwnikowych siatkówki
 • OCT tarczy nerwu IIanaliza RNFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, DDLS, analiza komórek zwojowych jako RNFL+GCL+IP i GCL+IPL, analiza porównawcza zagłębienia tarczy między oczami
 • GCC — ocena komórek zwojowych siatkówki
 • angio- OCT - moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki. W wielu przypadkach może zastąpić inwazyjną angiografię fluoresceinową, zwłaszcza u osób uczulonych na fluoresceinę.
 • OCT przedniego odcinka oka — obrazowanie  rogówki, komory przedniej, tęczówki
 • pachymetria — pomiar grubości rogówki
 • OCT kąta przesączania — obrazowanie kąta przesączania, jego pomiar, ocena szerokości kąta
 • OCT w wymiarze 3D

Kompleksowe badanie w kierunku jaskry:

 • OCT tarczy nerwu II, GCC, pachymetria, OCT kąta przesączania z oceną szerokości kąta

Typowy problem związany z określaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP o grubość rogówki. Kompleksowe narzędzia diagnostyczne takie jak OCT tarczy nerwu II i GCC, w tym analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. OCT kąta przesączania pozwala na dokładną ocenę szerokości kąta i wykluczenie wąskiego lub zamykającego się kąta przesączania i różnicowanie typu jaskry ( jaskra otwartego lub zamkniętego kąta).

 

Kompleksowa ocena plamki żółtej:

 • OCT plamki żółtej, angio-OCT

Badanie OCT plamki żółtej pozwala na szybkie wykrywanie takich chorób jak: AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związanej z wiekiem), CSR (centralna retinopatia surowicza), obrzęk plamki żółtej, otwór w plamce czy błona nasiatkówkowa. Powtarzalność wyników umożliwia monitorowanie postępów leczenia.

Angio- OCT  czyli badanie naczyń krwionośnych siatkówki jest wykorzystywane do  różnicowania zaburzeń rejonu plamki żółtej, szybkiego wykrywania neowaskularyzacji (CNV) w tym wykrywania progresji AMD typu suchego do typu wysiękowego. Szybkie wykrycie AMD wysiękowego jest konieczne do kwalifikacji do leczenia iniekcjami doszklistkowymi anty-VEGF aby zapobiec utracie wzroku.

 

Kompleksowa ocena zmian barwnikowych siatkówki:

 • Zdjęcie dna oka, OCT zmiany

Okresowe wykonywanie zdjęcia dna oka pozwala na monitorowanie zmian barwnikowych czy guzów siatkówki, OCT zmiany jest pomocne w wykryciu cech złośliwości.

Kompleksowa ocena rogówki:

 • OCT przedniego odcinka, pachymetria, grubość rogówki, topografia rogówki

Wykonujemy szczegółową diagnostykę przedniego odcinka oka w tym: diagnostykę w kierunku stożka rogówki, ocenę blizn i zapaleń rogówki, monitorowanie obrzęku rogówki, obrazowanie przedniej komory oka, zmian i morfologii tęczówki, drożności irydektomii laserowej, pomiar grubości rogówki i szerokości kąta przesączania.

Zapraszamy po więcej informacji na: www.rehabilitacjaoka.pl

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 20.00 — 21.00.

+48 570–300-290