Gabinet Okulistyczny

prof. PUM, dr hab. n.med. Monika Modrzejewska

specjalista chorób oczu

Badania i leczenie wcześniaków

 • Badania okulistyczne wcześniaków
 • Diagnostyka i leczenie retinopatii wcześniaków
 • Badania profilaktyczne noworodków i niemowląt

Okulistyka dziecięca

Badania profilaktyczne i leczenie zachowawcze schorzeń oczu u wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci starszych:
 • Badania komputerowe refrakcji oka
 • Leczenie niedowidzenia
 • Leczenie zeza
 • Ultrasonografia oka
 • Dobór okularów

Ultrasonografia okulistyczna

Badania ultrasonograficzne (USG‑B, USG-Doppler), należą do powszechnie stosowanych metod w obrazowaniu struktur tkankowych gałki ocznej i oczodołu. Dostępność, powtarzalność i bezpieczeństwo technik ultrasonograficznych powodują, że badania te są chętnie stosowane przez okulistów w diagnostyce różnych chorób oczu, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Badanie to odgrywa pomocniczą rolę w rozpoznawaniu schorzeń:

 • przejściowe zaburzenia widzenia tzw. amaurosis fugax
 • ciała szklistego (wylewy krwi do szklistki, odłączenie tylne szklistki, męty w ciele szklistym),
 • siatkówki (rozwarstwienie i odwarstwienie siatkówki, wylewy krwi przedsiatkówkowe i podsiatkówkowe, zmiany wysiękowe zapalne i w przebiegu AMD, zator tętnicy środkowej siatkówki, zakrzep żyły środkowej siatkówki),
 • różnych stadiów zaawansowania retinopatii wcześniaczej,
 • guzów wewnątrzgałkowych,
 • zmian chorobowych naczyniówki (guzy naczyniowe i wylewy krwi),
 • zaburzeń widzenia w przebiegu zmian niedokrwiennych nerwu wzrokowego i naczyń siatkówki,
 • zaburzeń widzenia w przebiegu niewydolności tętnicy szyjnej wewnętrznej,
 • zmian patologicznych oczodołu (malformacje naczyniowe, przetoka tętniczo-żylna, guzy oczodołu, żylaki oczodołu).

Dostępność i możliwość wykorzystania opcji dopplerowskich (USG kolor Doppler) powoduje, że wykrywanie i różnicowane guzów nowotworowych, w tym guzów naczyniowych jest znacznie ułatwione. Badanie to ma istotne znaczenie w rozpoznawaniu wielu schorzeń okulistycznych, w których przyczyną mogą być zaburzenia krążenia ocznego (jaskra, AMD, niedrożność tętnic szyjnych, neuropatia niedokrwienna, zaburzenia widzenia o podłożu naczyniowym). Brak przezierności ośrodków optycznych oka nie stanowi przeciwwskazania do wykonania tego badania.